NAJBOLJE ZA NAJMLAĐE


  • 27 Nov, 2017

   

Majčino mlijeko obično ne sadržava dovoljno vitamina D. Točnije bismo mogli reći da ga ne sadržava gotovo ništa jer su u 100 grama prosječno samo 3 i.j. vitamina D, što znači da bi dojenče moralo popiti na dan 13 litra mlijeka da bi dobilo 400 i.j. vitamina D. Bez obzira na to koji podatak uzimamo u obzir, više je nego očito da s majčinim mlijekom dojenče ne može dobiti dovoljno vitamina D. Zato pedijatri dojiljama preporučuju da svojoj djeci dnevno dodaju 400 i.j. toga vitamina. Također ističu da dojilje trebaju uzimati dnevno od 4000 do 6000 i.j., jer je to količina za koju je realno pretpostaviti da će i dojenče mlijekom dobiti dovoljno vitamina D.
U preglednoj studiji u SAD-u ustanovljeno je da je djeci dojenoj zimi, kojoj majke im nisu dodavale vitamin D, taj vitamin nedostajao u 78 % slučajeva, a u drugoj studiji da više od 80 % dojenčadi ima prenisku vrijednost kalcidiola. 

Iz knjige Moć vitamina D

Više...