Potrošnja kalorija

Trajanje aktivnosti:

Kod različitih aktivnosti potrošimo različiti broj kalorija. Podaci, koje ćete izračunati, samo su pripomoć za plan dnevnog unosa kalorija. Za izračune cjelodnevnih potreba, zbrojite izračunate vrijednosti pojedinačnih aktivnosti. Bilo bi dobro ako bi unos i potrošnja kalorija bili uravnoteženi.