Poslovna iskaznica

SITIS d.o.o.
Jocova ul.3
Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 421 33 33; fax: +386 2 421 33 34
e-adresa: sitis@sitis.si; nakup@sitis.si

Poduzeće SITIS je društvo sa ograničenom odgovornošću, ustanovljeno 1999 godine.
Registracija: Okružni sud u Mariboru, br. 1-10624/00; Matični broj poduzeća: 1403630
Identifikacijski broj za PDV (OIB): SI89851153
Šifra djelatnosti: 4791
Osnovni kapital: 30.750 eura
Direktor poduzeća je Leo Soče, univ.dipl.oec., koji društvo zastupa bez ograničenja.
 
Poslovna banka: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.
SWIFT: KBMASI2X
IBAN: SI56045150000196351

SITIS d.o.o. ima nerezidencijski račun u Hrvatskoj:
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3024840081106767384

Riječ SITIS znači
velika želja.

Naše poslanstvo je, 
da i Vama omogućimo ostvarenje
vaše največje želje: biti zdrav i tako 
omogućiti i ostvenja svih drugih snova! 

I Vi imate pravo biti bogati, 
i Vaša dulžnost je da ste sretni 
i da postanete sve, što ste uistinu sposobni biti. 
To ćete moći samo ako budete zdravi. 

Zdrav čovjek ima tisuću želja – 
bolestan samo jednu - da bi bio zdrav. 

Imajte tisuću želja! 
I neka se vam sve ostvare!