Vitamin D jako utječe na sve organe, bolesti i liječenja!


  • 11 Nov, 2017

   

Iz knjige ćete spoznati da vitamin D jako utječe na nastanak i razvoj skoro svih autoimunih bolesti, kako utječe na više od 30 organa i kako učinkovito pomaže pri sprečavanju i liječenju svih kroničnih i autoimunih bolesti.

Više...

Ova knjiga postavlja novi standard zdravlja i ima moć promijeniti sadašnje načine liječenja.