Dlux Trudnice


  • 27 Nov, 2017

   

Trudnice i dojilje
Trudnoća je stanje u kojemu se događaju promjene u metabolizmu vitamina D – do povećanja tjelesne težine te s time i veće potrebe za tim vitaminom. Često se zaboravlja da i nerođeno dijete treba vitamin D, što može imati tragične posljedice.

Posljedice koje štete zdravlju, kao što su preeklampsija, niska porođajna težina, neonatalna hipokalcijemija, spor poslijeporođajni rast, krhkost kostiju i povećana pojavnost autoimunih bolesti, bile su povezane s niskom razinom vitamina D tijekom trudnoće i dojenja.

U istraživanju o razini vitamina D tijekom trudnoće, istraživači u uvodu ističu da su zdrave razine kalcidiola između 44 i 70 ng/ml, što je daleko iznad one koju preporučuju za sprječavanje rahitisa te da bi u trudnoći i tijekom dojenja žene morale imati iznad 32 ng/ml. Nadalje, ustanovili su da je nedostatak vitamina D u trudnoći svjetska epidemija koja zahvaća 84 % trudnica.

U dvogodišnjem istraživanju Sveučilišnoga kliničkoga centra u Mariboru, u kojem je sudjelovalo 100 trudnica različite dobi, ustanovljeno je da je samo njih sedam posto imalo dovoljnu serumsku koncentraciju kalcidiola, i to 12 % u rujnu i samo 2 % u prosincu. Novorođenčadi je izmjerena viša koncentracija kalcidiola negoli majkama, iako su dobro korelirale (bile su ovisne), što znači da je njihova opskrba vitaminom D bila nedovoljna.

Majčino mlijeko obično ne sadržava dovoljno vitamina D. Točnije bismo mogli reći da ga ne sadržava gotovo ništa jer su u 100 grama prosječno samo 3 i.j. vitamina D, što znači da bi dojenče moralo popiti na dan 13 litra mlijeka da bi dobilo 400 i.j. vitamina D. Bez obzira na to koji podatak uzimamo u obzir, više je nego očito da s majčinim mlijekom dojenče ne može dobiti dovoljno vitamina D. Zato pedijatri dojiljama preporučuju da svojoj djeci dnevno dodaju 400 i.j. toga vitamina. Također ističu da dojilje trebaju uzimati dnevno od 4000 do 6000 i.j., jer je to količina za koju je realno pretpostaviti da će i dojenče mlijekom dobiti dovoljno vitamina D.
U preglednoj studiji u SAD-u ustanovljeno je da je djeci dojenoj zimi, kojoj majke im nisu dodavale vitamin D, taj vitamin nedostajao u 78 % slučajeva, a u drugoj studiji da više od 80 % dojenčadi ima prenisku vrijednost kalcidiola. 

Iz knjige Moć vitamina D

Više...