Indeks tjelesne težine ( eng. BMI - Body Mass Index) je međunarodno prihvaćen način izračunavanja tjelesne težine. Ako so vrijednosti više to, da postoji veči stupanj rizika od bolesti srca i žila, dijabetesa i vioskoga krvnog tlaka te njihovih posljedica. Indeks BMI se izračunava na temelju podataka o visini, težini i spolu, te vas zato Vas molimo da unesete te podatke i kliknete na IZRAČUNAJ.

 

Interpretacija vrijednosti BMI-a
Muškarci Žene
do 20.7 BMI prenizak do 19.1 BMI prenizak
20.7 - 26.4 BMI idealan 19.1 - 25.8 BMI idealan
26.5 - 27.8 BMI malo iznad normalnog 25.9 - 27.3 BMI malo iznad normalnog
27.9 - 31.1 BMI visok 27.4 - 32.2 BMI visok
31.2 - 45.4 BMI previsok 32.3 - 44.8 BMI previsok
iznad 45.4 BMI vrlo visok iznad 44.8 BMI vrlo visok